CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TEXHONG NGÂN HÀ

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TEXHONG NGÂN HÀ

Địa chỉ: KCN Texhong Việt Nam, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Liên hệ: Mr. Lê Nam Quảng

Email: lnquang@live.com

Phone: 01634491704

Liên hệ

Liên kết website